Tunnelbanereklam

2013-01-20

Skulle nån för 30 år påstått att man skulle göra tunnelbanereklam för en stolt bok om fjollor skulle ingen ha trott på det. Barnsligt stolt!