Torka aldrig tårar utan handskar vinner ännu ett pris

2013-04-29

Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF) har efter omröstning bland medlemmarna röstat fram följande böcker, utgivna 2012, till sitt årliga pris ”Din Bok-Vårt Val”

Vuxenbok:  Torka aldrig tårar utan handskar : 1. Kärleken – Jonas Gardell -Norstedts förlag

Barnbok:  Det är en gris på dagis – Johanna Thydell & Charlotte Ramel – Alfabeta bokförlag

 

Motiveringen står i föreningens stadgar från 1951:

”plaketten tilldelas den svenska författare, som med sin under det närmast föregående året utkomna bok, skänkt dem den största behållningen och personliga tillfredsställelsen”

Med denna uppmaning ombeds alla i Sveriges boklådor att rösta inför BMF:s årsmöte i april varje år.

Priset består av en dubbelsidig, gjuten bronsplakett, designad av Lennart Andersson.

BMF är en ideell förening för alla bokhandelsanställda.