Jonas Gardell hedersdoktor – igen!

2013-02-19

Jonas Gardell hedersdoktor vid Linköpings universitet

Jonas Gardells beskrivningar av samhällets och sjukvårdens behandling av AIDS-sjuka under 80-talet har berört svenska folket. För sin mångfasetterade beskrivning av ett mörkt kapitel i svensk medicinsk historia utses han till medicine hedersdoktor vid Linköpings universitets medicinska fakultet, Hälsouniversitetet.

 

Gardells romansvit “Torka aldrig tårar utan handskar”, som även visats som hyllad tv-serie i SVT, skildrar ett av de mörkaste kapitlen i modern svensk medicinsk historia. Där läkare föreslog allt från obligatorisk tatuering av sjuka till etablering av isolerade AIDS-kolonier dit de sjuka skulle skickas för att vårda varandra. Samtidigt som andra läkare och forskare desperat sökte möjligheter att lindra och bota sjukdomen.

 

-       Romanerna ger en nyansrik inblick i hur det är att leva med en obotlig, dödlig sjukdom. Verken visualiserar också den problematik sjukvården och samhället står inför i samband med dramatiska medicinska kriser. Behovet av att verkligen fundera över hur vi agerar, som forskare, vårdpersonal och samhällsmedborgare aktualiseras, säger Johan D Söderholm, dekanus vid medicinska fakulteten.

Dekanus Johan D Söderholm framhåller vikten av att medmänsklighet i hälso- och sjukvården finns med som en röd tråd genom utbildningarna.

-       Vi måste ständigt arbeta för alla människors lika värde och rätt till vård på lika villkor. Vi som arbetar i vården behöver därför påminnas om sitt agerande i samband med AIDS-epidemin. Vi hoppas att denna utnämning kan ge ringar på vattnet inom vårdsektorn under lång tid framöver.

 

Jonas Gardell kommer att hålla en öppen föreläsning och promoveras till medicine hedersdoktor vid installations- och promotionshögtiden vid Linköpings universitet den 16-17 maj.